Liên Hệ

Công ty TNHH MTV Khương Trung Sơn Đà Nẵng

Địa chỉ: 273 Trường Chinh, P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện Thoại: 0511.3724.595 - 0511.22.44.033

Mobile: 0914.08.1490 - 0935.212.141 - 0942.750.777

zalo